image003

De grootste online bingo jackpots van Nederland!

Nieuw netwerk

De opmars van het online bingo is niet te stuiten. Regelmatig komen er nieuwe online bingo websites bij en wijzigen bestaande bingosites op hun beurt de mogelijkheden om de concurrentie voor te blijven. Er zijn dan ook steeds meer aanbieders in het online bingo, die ook gaan samenwerken op dit gebied om zo een sterke positie te veroveren. De laatste berichten laten weten dat er een nieuwe online bingo netwerk zal verschijnen, waarbij Parlay Entertainment en Entraction Holding AB de hoofdrol spelen om in Europa gezamenlijk hun slag te slaan. De basis van het bedrijf zal gevestigd worden op Malta. Entraction zal de uitvoering voor zijn rekening nemen. De samenwerking zal zich vooral richten op de ontwikkeling van nieuwe games, internet software en televisie. De samenwerking tussen beide bedrijven heeft natuurlijk ook een positieve invloed op het verstevigen van de concurrentiepositie ten opzichte van andere bedrijven. De inkomsten van Parlay Entertainment waren bijvoorbeeld sterk gedaald met meer dan vijftig procent. Door de krachten te bundelen en onder meer in te zetten op online bingo, zal er weer meer geld verdiend kunnen worden. Met de komst van de nieuwe online bingosite, kan er in elk geval weer één aan het groter wordende rijtje worden toegevoegd. 29 april 2009

Next post:

footerregel